2013. május 27., hétfő

Új könyv: Francia társalgás - Berlitz

Francia társalgás - Berlitz

A kedvelt útikönyveiről híres Berlitz kiadótól átvett és magyarra adaptált új nyelvtanító kiadványunkat elsősorban azoknak ajánljuk, akik a hétköznapi beszéd alapelemeit, a leggyakoribb témákat szeretnék megtanulni mert külföldre utaznak, vagy éppenséggel külföldi ismerősük érkezik vendégségbe. A kiadványban található MP3 cd négyórás (!) hangfelvételének párbeszédei a bemutatkozástól elindulva az alábbi témákat járják körül: számok, idő/időtartam, étkezés, vásárlás, család és munka, irányok, a hét napjai, ruhavásárlás, méretek és színek, körséta a városban. Narrátor segítségével hallgathatjuk meg újra és újra a párbeszédek elemeit, lépésről lépésre, fokozatosan haladva az összetettebb nyelvi kifejezések és új szavak használatában. A meghallgatás-ismétlés révén történő tanulást, valamint az írásos formák megismerését a strapabíró PVC-tokban elhelyezett, nyomtatott kötet segíti, amely a párbeszédek eredetijét és fordítását, nyelvtani összefoglalót, valamint szótárt tartalmaz.

Új könyv: Angol társalgás - Berlitz

Angol társalgás - Berlitz

A kedvelt útikönyveiről híres Berlitz kiadótól átvett és magyarra adaptált új nyelvtanító kiadványunkat elsősorban azoknak ajánljuk, akik a hétköznapi beszéd alapelemeit, a leggyakoribb témákat szeretnék megtanulni mert külföldre utaznak, vagy éppenséggel külföldi ismerősük érkezik vendégségbe. A kiadványban található MP3 cd négyórás (!) hangfelvételének párbeszédei a bemutatkozástól elindulva az alábbi témákat járják körül: számok, idő/időtartam, étkezés, vásárlás, család és munka, irányok, a hét napjai, ruhavásárlás, méretek és színek, körséta a városban. Narrátor segítségével hallgathatjuk meg újra és újra a párbeszédek elemeit, lépésről lépésre, fokozatosan haladva az összetettebb nyelvi kifejezések és új szavak használatában. A meghallgatás-ismétlés révén történő tanulást, valamint az írásos formák megismerését a strapabíró PVC-tokban elhelyezett, nyomtatott kötet segíti, amely a párbeszédek eredetijét és fordítását, nyelvtani összefoglalót, valamint szótárt tartalmaz. 

Új könyv: A kreatív elme

Edvard de Bono: A kreatív elme

Képzeljük el, hogy valamit azonnal meg kell oldanunk, egy ragyogó ötletet vár tőlünk a főnök, de a világon semmi nem jut eszünkbe... Ilyenkor kellene valami, ami meggyújtja azt a bizonyos szikrát... De vajon hogyan késztethető működésre az „isteni szikra"? Lehet-e képezni magunkat az ötletességre? Korunkban, amely egyre több szellemi önállóságot követel a munkában és a mindennapi életben egyaránt, a kreativitás lett az egyik legfontosabb „munkaeszköz". A pszichológia és a pedagógia régi alapkérdése immár szinte mindenkit személyesen érintő dilemmává vált: vajon tanulható és fejleszthető-e a kreativitás? Edward de Bono válasza egyértelmű igen! A kreativitás tanulható, fejleszthető és alkalmazható képesség -vallja a kreatív gondolkodás guruja. Bárki bármely helyzetben képessé válhat a legjobb lehetőségek és megoldások megteremtésére - csak szorgalmasan és rendszeresen élezni kell kreatív elméjét. Ehhez ajánl könyvünk 62 szellemes gyakorlatot -vagy talán helyesebben: játékot -, amelyekkel, bízvást állíthatjuk, nemcsak tanulni, de szórakozni is fog, aki rászánja magát az elvégzésükre. Edward de Bono nagysikerű A csodálatos elme és Tanítsd meg önmagad gondolkodni! című kötetei szintén a HVG Könyvek gondozásában jelentek meg.

Új DVD: Az emberiség bolygója - Human planet

A bolygónk a Föld és Az Élet című filmek legjobb hagyományait követve, ez a nagyszabású 8 részes sorozat, lélegzetelállító tiszteletadás az emberiség és a természet csodálatos, összetett, egymásba fonódó és gyakran kihívásokkal teli kapcsolata előtt. A fagyos északi sarktól, a párás esőerdőkön át, a végtelen óceánok apró szigeteitől a kopár sivatagokig, az emberek meglepő és csodálatos módjait találták meg, hogy alkalmazkodjanak és túléljenek a legkíméletlenebb környezetben is. Az emberiség hatalmas bátorsággal, leleményességgel tanulta meg, hogy hogyan élhet együtt és hogyan hasznosíthatja a környezetében élő más lényeket. A sorozat 80 egymásba fonódó és inspiráló történeten keresztül mutatja be, hogy az egyes élőhelyeken az emberek milyen elképesztő megoldások segítségével győzik le vagy fordítják szolgálatukba akár a természet legvadabb erőit is.

2013. május 2., csütörtök

Könyvtárhasználati szabályzat és házirend


Cím: Ady Endre Gimnázium, 1132 Budapest, Röppentyű u. 62.
Nyitva tartás: Hétfő- Péntek: 8-15 óra

1 A könyvtárhasználat feltételei, felhasználói köre
1.1 Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Használója csak az iskola tanulója, pedagógusa és dolgozója lehet. Az iskolába való beiratkozással a tanuló a könyvtárba is beiratkozik. A beiratkozás a naplóban szereplő adatok és e-mail cím alapján történik.
1.2 A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele ingyenes.
1.3 Az olvasókat az Olvasók és kölcsönzések nyilvántartásában, valamint a Szirén programban tartjuk nyilván.
1.4 A könyvtári könyveket adott tanév végéig lehet csak kölcsönözni.
1.5 Tanulói-és munkaviszonyt megszüntetni csak a könyvtári tartozások rendezése után lehet. Ha a tanuló tanév közben távozik, az iskolatitkár felelőssége a könyvtári tartozás ellenőrzése.

2 A könyvtárhasználat módjai
2.1 Helybenhasználat
2.1.1 A helyben használt dokumentumokat az egyéni kölcsönzési nyilvántartásban nem kell rögzíteni. A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közti időre kikölcsönözhetik.

2.1.2 Csak helyben használható dokumentumok:
- olvasótermi, kézikönyvtári állományrész,
- audiovizuális dokumentumok,
- muzeális dokumentumok.

2.2 Csoportos használat
2.2.1 A szakórák, foglalkozások megtartására a könyvtár nyitva tartásának megfelelően van lehetőség. Az esetleges könyvtárban tartandó foglalkozásokat legalább egy nappal előre jelezni kell!
2.2.2 A könyvtár helyiségei órarendszerű tanítás és értekezletek számára nem vehető igénybe, mert akadályozzák a könyvtár működését.

2.3  Kölcsönzés és kölcsönzési szabályzat
1. Könyveket csak az olvasók és kölcsönzések nyilvántartásának kitöltése és aláírása után lehet elvinni.
2. Egyszerre max. 6 darab könyvet lehet kikölcsönözni (kivéve ingyenes tankönyvre jogosultak), egy olvasó egyszerre egy műből többet nem kölcsönözhet.
3. Késéssel vagy tartozással terhelt kölcsönzők, míg tartozásukat ki nem egyenlítik, nem kölcsönözhetnek.
4. A könyvtárból az otthon felejtett tankönyvek nem pótolhatók.
5. A kikölcsönzött könyveket az adott tanév végéig vissza kell adni a könyvtárnak. Érettségizők esetében május 10-ig, a többi tanulónak június 5-ig. A határidőt elmulasztók névsorát és a náluk levő könyvek listáját az osztályfőnökök megkapják.
6. A végzős évfolyam adott tanév áprilisától csak korábbi tartozásai rendezése után kölcsönözhet. Érettségihez szükséges tankönyv az ingyeneseknél maradhat.
7. Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni, ennek hiányában a dokumentum árát megtéríteni.
8. A könyvtárból a könyvtáros tudta nélkül semmilyen dokumentumot nem lehet kivinni.
9. Az audiovizuális dokumentumok a tanulók számára nem kölcsönözhetőek, csak a helyben használat lehetséges.

3 A könyvtár egyéb szolgáltatásai
3.1 Információszolgáltatás
A könyvtár és más könyvtárak dokumentumai, valamint internetes adatbázisok alapján a tanulásban és tanításban felmerülő problémák megoldásához.

3.2 Másolatszolgáltatás
Az adott tárgyi feltételeken belül a könyvtári dokumentumokról másolat készülhet a megfelelő szerzői jogi szabályoknak megfelelően. Az ily módon előállított dokumentumokat kölcsönözni nem lehet, kizárólag oktatási segédletként használhatóak.
Könyvtárban csak könyvtári dokumentumot lehet fénymásolni.

3.3 Letétek telepítése
Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el a szaktantermekben és a tanári szertárakban. A letéti állományt a tanév elején veszik át, és a tanév végén adják át a megbízott nevelők, akik az átvett dokumentumokért anyagi felelősséget vállalnak. A letéti állomány semmilyen esetben sem kölcsönözhető.
A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.

3.5 A könyvtári szolgáltatások nyilvántartásai
A könyvtári szolgáltatások nyilvántartásai a következők:
            - kölcsönzési nyilvántartás (tanulói és dolgozói),
            - könyvtárban megtartott foglalkozások,
            - letéti nyilvántartás (letétek esetén),
            - statisztikai napló.

4  Könyvtári házirend
1. A táskákat és kabátokat a könyvtár előterében vagy a tanulói szekrényekben kell elhelyezni. (A könyvtárban elhelyezett táskákért, ruhadarabokért, valamint elhagyott tárgyakért a könyvtárosok nem vállalnak felelősséget.)
2. A könyvtárban csak halkan lehet beszélni.
3. A könyvtárban enni és inni tilos.
4. A könyvtárban elhelyezett számítógépeket bárki használhatja, előre bejelentkezni nem kell. Számítógépes játékokat a könyvtárban nem lehet játszani.
5. A könyvtároson és a könyvtárat takarító személyen kívül a könyvtárban a könyvtáros jelenléte nélkül senki nem tartózkodhat.
6. A kölcsönzési szabályzatot minden könyvtárhasználó köteles betartani!
7. A könyvtárban csak a nyitvatartási időben lehet kölcsönözni és tartózkodni.
8. A könyvtárhasználat rendjét a használók kötelesek tudomásul venni és elfogadni.

Budapest, 2012. december 10.