2013. május 2., csütörtök

Könyvtárhasználati szabályzat és házirend


Cím: Ady Endre Gimnázium, 1132 Budapest, Röppentyű u. 62.
Nyitva tartás: Hétfő- Péntek: 8-15 óra

1 A könyvtárhasználat feltételei, felhasználói köre
1.1 Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Használója csak az iskola tanulója, pedagógusa és dolgozója lehet. Az iskolába való beiratkozással a tanuló a könyvtárba is beiratkozik. A beiratkozás a naplóban szereplő adatok és e-mail cím alapján történik.
1.2 A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele ingyenes.
1.3 Az olvasókat az Olvasók és kölcsönzések nyilvántartásában, valamint a Szirén programban tartjuk nyilván.
1.4 A könyvtári könyveket adott tanév végéig lehet csak kölcsönözni.
1.5 Tanulói-és munkaviszonyt megszüntetni csak a könyvtári tartozások rendezése után lehet. Ha a tanuló tanév közben távozik, az iskolatitkár felelőssége a könyvtári tartozás ellenőrzése.

2 A könyvtárhasználat módjai
2.1 Helybenhasználat
2.1.1 A helyben használt dokumentumokat az egyéni kölcsönzési nyilvántartásban nem kell rögzíteni. A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közti időre kikölcsönözhetik.

2.1.2 Csak helyben használható dokumentumok:
- olvasótermi, kézikönyvtári állományrész,
- audiovizuális dokumentumok,
- muzeális dokumentumok.

2.2 Csoportos használat
2.2.1 A szakórák, foglalkozások megtartására a könyvtár nyitva tartásának megfelelően van lehetőség. Az esetleges könyvtárban tartandó foglalkozásokat legalább egy nappal előre jelezni kell!
2.2.2 A könyvtár helyiségei órarendszerű tanítás és értekezletek számára nem vehető igénybe, mert akadályozzák a könyvtár működését.

2.3  Kölcsönzés és kölcsönzési szabályzat
1. Könyveket csak az olvasók és kölcsönzések nyilvántartásának kitöltése és aláírása után lehet elvinni.
2. Egyszerre max. 6 darab könyvet lehet kikölcsönözni (kivéve ingyenes tankönyvre jogosultak), egy olvasó egyszerre egy műből többet nem kölcsönözhet.
3. Késéssel vagy tartozással terhelt kölcsönzők, míg tartozásukat ki nem egyenlítik, nem kölcsönözhetnek.
4. A könyvtárból az otthon felejtett tankönyvek nem pótolhatók.
5. A kikölcsönzött könyveket az adott tanév végéig vissza kell adni a könyvtárnak. Érettségizők esetében május 10-ig, a többi tanulónak június 5-ig. A határidőt elmulasztók névsorát és a náluk levő könyvek listáját az osztályfőnökök megkapják.
6. A végzős évfolyam adott tanév áprilisától csak korábbi tartozásai rendezése után kölcsönözhet. Érettségihez szükséges tankönyv az ingyeneseknél maradhat.
7. Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni, ennek hiányában a dokumentum árát megtéríteni.
8. A könyvtárból a könyvtáros tudta nélkül semmilyen dokumentumot nem lehet kivinni.
9. Az audiovizuális dokumentumok a tanulók számára nem kölcsönözhetőek, csak a helyben használat lehetséges.

3 A könyvtár egyéb szolgáltatásai
3.1 Információszolgáltatás
A könyvtár és más könyvtárak dokumentumai, valamint internetes adatbázisok alapján a tanulásban és tanításban felmerülő problémák megoldásához.

3.2 Másolatszolgáltatás
Az adott tárgyi feltételeken belül a könyvtári dokumentumokról másolat készülhet a megfelelő szerzői jogi szabályoknak megfelelően. Az ily módon előállított dokumentumokat kölcsönözni nem lehet, kizárólag oktatási segédletként használhatóak.
Könyvtárban csak könyvtári dokumentumot lehet fénymásolni.

3.3 Letétek telepítése
Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el a szaktantermekben és a tanári szertárakban. A letéti állományt a tanév elején veszik át, és a tanév végén adják át a megbízott nevelők, akik az átvett dokumentumokért anyagi felelősséget vállalnak. A letéti állomány semmilyen esetben sem kölcsönözhető.
A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.

3.5 A könyvtári szolgáltatások nyilvántartásai
A könyvtári szolgáltatások nyilvántartásai a következők:
            - kölcsönzési nyilvántartás (tanulói és dolgozói),
            - könyvtárban megtartott foglalkozások,
            - letéti nyilvántartás (letétek esetén),
            - statisztikai napló.

4  Könyvtári házirend
1. A táskákat és kabátokat a könyvtár előterében vagy a tanulói szekrényekben kell elhelyezni. (A könyvtárban elhelyezett táskákért, ruhadarabokért, valamint elhagyott tárgyakért a könyvtárosok nem vállalnak felelősséget.)
2. A könyvtárban csak halkan lehet beszélni.
3. A könyvtárban enni és inni tilos.
4. A könyvtárban elhelyezett számítógépeket bárki használhatja, előre bejelentkezni nem kell. Számítógépes játékokat a könyvtárban nem lehet játszani.
5. A könyvtároson és a könyvtárat takarító személyen kívül a könyvtárban a könyvtáros jelenléte nélkül senki nem tartózkodhat.
6. A kölcsönzési szabályzatot minden könyvtárhasználó köteles betartani!
7. A könyvtárban csak a nyitvatartási időben lehet kölcsönözni és tartózkodni.
8. A könyvtárhasználat rendjét a használók kötelesek tudomásul venni és elfogadni.

Budapest, 2012. december 10.


1 megjegyzés:

 1. üdv!
  http://konyvtaros.tumblr.com/
  Heti Attila néven kulturális híreket megosztó projektet indított Tóth Péter. Az új hírlevél hazai és angol nyelvterületen megjelenő közgyűjteményi híreket szemléz hetente, de emellett saját tartalmat is szolgáltat. Kiemelkedő olvasottságú volt például az Amerikai Digitális Könyvtár, a DPLA vezetőjével,Dan Cohannel készített interjú.
  A hírlevél összeállítója a honlapokra vezető hivatkozások megosztása mellett a Twitteren, a Facebookon és a Youtube-on kommunikáló kulturális intézmények friss üzeneteiből is válogat, kiemeli a közgyűjteményekálláshirdetéseit is. A hírlevélhez blog- és twitterfiók is tartozik.

  Az eddig megjelent öt próbaszám kapcsán összesen 345 e-mailt küldött ki, ingyenes hírlevél küldő alkalmazást használva. A hírlevél publikus archívumáteddig közel ezer egyedi látogató nézte meg.

  „Elsősorban a könyvtári kommunikációval összefüggő híreket rendeztem kattintható hivatkozásokba, de a kulturális élet más jeles intézményire is odafigyelek. Rovataim címének kommunikációs eszközök neveit választottam: Twitter, Facebook, RSS, munkám során ugyanis ezeken olvasom az intézmények üzeneteit. Izgalmasnak tartom annak megfigyelését, hogyan változik a közintézmények kommunikációja, hogyan utaznak át a sajtóközlemények világából a többcsatornás internetes eszközök világába.”

  A Heti Attila minden kedden hét órakor érkezik az elektronikus postaládába.

  Tóth Péter az OSZK Webtartalom Koordinációs Osztályának munkatársa, kis megszakítással tíz éve dolgozik közgyűjteményekben.
  http://konyvtaros.tumblr.com/

  VálaszTörlés